FEHAC en RDW

F E H A C 

BERICHTEN FEHAC http://www.fehac.nl/
Kantorenhuis "De Merseberghen"
Ambachtsweg 4-S
3953 BZ MAARSBERGEN

Tel: 0343 437303
Fax: 0343 437304
E-mail: secretariaat@fehac.nl 

telefonisch bereikbaar op:
maandag en dinsdag,
donderdag en vrijdag
van 9.00 uur tot 12.00 uur en
van 13.00 uur tot 15.00 uur
woensdag geslotenEen berichtje dat door Lammie Roffelsen is doorgestuurd.


FEHAC nieuws
Aanhanger achter de motor mag niet mee naar het buitenland In de Nederlandse rijbewijswetgeving staat dat je met een motor een aanhanger mag trekken. Daar staat echter niet bij dat deze bepaling alleen voor Nederland geldt. Bij de huidige wettekst zou je kunnen verwachten dat je met een Nederlandse motor in heel Europa een aanhanger mag trekken. De Nederlandse wet gaat echter niet over wat in het buitenland wel of niet mag. Omdat het rijden met een aanhanger ook in België is geregeld is het voor iemand met een Nederlands motorrijbewijs toegestaan om ook in België met een aanhanger achter de motor rond te rijden. Maar niet in Duitsland, omdat het daar niet uitdrukkelijk is toegestaan. Goed beschouwd hebben motorrijders met een aanhanger dus zonder geldig rijbewijs rondgereden in landen waar dit niet toegestaan is, bijvoorbeeld Duitsland. Dit heeft overigens voor zover bekend nooit tot problemen geleid. De Europese Commissie heeft Nederland op de vingers getikt dat de Europese wetgeving niet goed in de Nederlandse wet is overgenomen. Daar had moeten staan dat het rijden met een aanhanger achter de motor is toegestaan op het Nederlandse grondgebied. De Nederlandse overheid heeft nu twee mogelijkheden:  - Het rijden met een aanhanger achter de motor helemaal verbieden, of - De wet zodanig aanpassen dat het toestaan alleen op het Nederlandse grondgebied is geregeld. Het Ministerie van I&M heeft laten weten de laatstgenoemde optie in het voorjaar van 2018 geregeld te willen hebben. Verder zal Nederland de wens bij de Europese Unie op tafel leggen dat motorrijders overal in Europa met een aanhanger mogen rijden. Dat zou mogelijke problemen helemaal oplossen. Commissie Tweewielers

Midden in de winterstop
Overgangsregeling, winterstop: nieuwe regelgeving waar klassieker eigenaren nu voor het eerst mee te maken hebben. Dat roeptveel vragen op: mijn APK verloopt in december, wat nu? Mag ik toch met mijn klassieker naar een evenement in januari? Daarom de overgangsregeling met winterstop in detail uitgelegd met antwoord op vele vragen. Overgangsregeling: wat valt er onder De overgangsregeling is door de overheid bedacht om de beperkingen van de vrijstelling Motorrijtuigenbelasting (MRB) van 25 jaar naar 40 jaar wat dragelijker te maken. De overgangsregeling geldt voor drie categorieën voertuigen met een datum eerste toelating op de weg vóór 1988: alle motorfietsen en alle bussen en vrachtwagens, ongeacht de soort verstookte brandstof en voor personenauto's maar dan alleen op benzine. Voor de personenauto's op diesel en LPG moet tot 40 jaar weer de volledige MRB betaald worden, maar die mogen 's winters ook gewoon blijven rijden. Ook campers vallen buiten de overgangsregeling. 40+ voertuigen hebben nergens last: die zijn vrijgesteld van MRB en mogen 's winters ook gewoon gebruikt worden. Tarief overgangsregeling Het tarief voor de overgangsregeling is het kwarttarief van de MRB, met een maximum van 120 euro per jaar. Met een benzineauto van ongeveer 1150 kg is dat maximum bereikt. Belangrijke voorwaarde is dat de eigenaar van een klassieker die in de overgangsregeling valt, niet met zijn klassieker mag rijden in de wintermaanden december, januari en februari. Behalve ermee rijden, mag het voertuig ook niet op de openbare weg geparkeerd staan. Zelfs parkeren op de oprit en zichtbaar van de openbare weg is riskant. Wegzetten binnen en wachten tot het 1 maart is, is de beste optie. Gebruik maken van de overgangsregeling in 2015 Gebruik maken van de overgangsregeling is een afwijking van de normale belastingheffing en is dus niet iets wat u zomaar krijgt, maar waar u om moet vragen. Als een klassiekereigenaar nog niet eerder van de overgangsregeling gebruik heeft gemaakt is er een formulier om dat verzoek in te dienen: het verzoek motorrijtuigenbelasting bijzonder tarief. Als in 2014 al wel het lage kwarttarief MRB van de overgangsregeling in rekening is gebracht stuurt de Belastingdienst een aanslag MRB voor 2015 met acceptgirokaart, die vóór 1 januari 2015 betaald moet zijn. Als u niet betaalt neemt de Belastingdienst aan dat u geen belangstelling meer heeft voor de overgangsregeling en volgt weer de belastingheffing tegen het normale, hoge tarief, maar wel zonder winterstop. Kwarttarief met maximum 120 euro Het maximum bedrag voor deelname aan de overgangsregeling is in 2013 afgesproken voor 120 euro. Dit bedrag gold voor 2014. Voor 2015 is het maximum bedrag 121 euro. Winterstop en de voertuigverplichtingen U heeft als eigenaar van een motorvoertuig drie verplichtingen: minstens WAM verzekerd zijn, APK goedgekeurd zijn en MRB betalen. Die verplichtingen blijven tijdens de winterstop gewoon van kracht. De verzekering loopt ongewijzigd door en verzekeraars die standaard geen dekking verlenen tijdens de winterstop zijn verkeerd bezig. Bij de APK zijn er drie mogelijkheden: eerste mogelijkheid is om alvast wat "vooruit te keuren" bijvoorbeeld in november. Men mag nl. tot twee maanden eerder keuren zonder dat de vervaldatum wijzigt. Tweede mogelijkheid is om toch tijdens de winterstop naar de APK garage te rijden, maar dan gelden er wat regels: afspraak maken bij de garage, langs de kortste weg heen en weer en de Belastingdienst inlichten dat u die dag gaat keuren. De laatste mogelijkheid is schorsen: dat kan ook tijdens de winterstop. Zo schuift u de APK verplichting voor u uit naar de lente. Winterstop en evenementregeling De evenementenregeling houdt kortweg in dat u maximaal 6x per jaar met een geschortst voertuig een evenement mag bezoeken. De hele administratieve afwikkeling van de evenementenregeling ligt bij de organisator van een evenement. Omdat winterstop niet hetzelfde is als schorsen, mag u tijdens de winterstop niet naar een evenement met uw klassieker. Wel als u ook nog schorst. Een schorsing tijdens de winterstop is dus gewoon mogelijk, maar er wordt geen geld teruggegeven in de overgangsregeling door de Belastingdienst. In het buitenland rijden tijdens de winterstop Mag je in februari een rit in de Ardennen (dus in België) maken met een klassieker die in de overgangsregeling valt en dus in de winterstop valt? De regels Motorrijtuigenbelasting gelden alleen voor Nederland en niet voor het vele ons omringende buitenland. Dus het kan en mag om de klassieker op een autoambulance te zetten, door Nederland te rijden en dan in België van de aanhanger af te rijden en vervolgens genieten van de bochtige weggetjes van de Ardennen. Wel is het aan te raden even te kijken of de verzekeringsmaatschappij geen uitsluitingen heeft rond de winterstop. Ervaringen met de winterstop Deze winter hebben we voor het eerst de winterstop. Uw ervaringen daarmee en eventuele problemen met instanties zoals Belastingdienst, APK-keurders, verzekeraars en stallingsbazen horen we graag: secretariaat@fehac.nl Overgangsregeling niet voor 26-40 jaar In de pers duiken nog steeds verhalen op dat de overgangsregeling zou gelden voor oldtimers van 26 tot 40 jaar. Dit is niet juist. De overgangsregeling is voor voertuigen met DET (Datum Eerste Toelating) voor 1 januari 1988. Deze worden in 2015 al 28 jaar oud. Overgangsregeling aanvraagformulier U kunt de Overgangsregeling aanvragen via het formulier 'Verzoek motorrijtuigenbelasting bijzonder tarief' op de site van de Belastingdienst. Wel voor 1 januari 2015 betalen! 

Bericht van RDW

Kentekencard vervangt papieren kentekenbewijs vanaf 1 januari 2014 Vanaf 1 januari geeft de RDW geen papieren kentekenbewijs meer af, maar een kentekencard. Dit kentekenbewijs op creditcardformaat is handzaam en veiliger dan de papieren versie. De kosten voor het nieuwe kentekenbewijs blijven gelijk. De kentekencard wordt geleidelijk ingevoerd. Nieuwe voertuigen krijgen vanaf 1 januari bij aflevering meteen al het nieuwe kentekenbewijs. Voor een bestaand voertuig wordt een kentekencard afgegeven als dit van eigenaar wisselt en wordt  overgeschreven. De kentekencard wordt afgegeven voor alle voertuigcategorieën. De verwachting is dat in 2019 alle papieren kentekenbewijzen zijn vervangen door kentekencards.

Chip op het kentekenbewijs Het nieuwe kentekenbewijs vervangt het tweedelige papieren kentekenbewijs. Op de kaart staan gegevens van het voertuig en de eigenaar. Deze staan nu op 2 afzonderlijke delen. Verder heeft het kentekenbewijs een chip waarop ook gegevens staan.

De kaart maakt ook het verhandelen van 'gekloonde' voertuigen moeilijker. Bij klonen krijgt een gestolen auto hetzelfde kenteken als een auto van hetzelfde merk en type.

Bij het nieuwe kentekenbewijs wordt een tenaamstellingscode verstrekt die gebruikt wordt bij overschrijving, sloop of uitvoer. Het kentekenbewijs wordt centraal bij de RDW gemaakt en niet meer bij voertuigbedrijven of postkantoren. De RDW stuurt het kentekenbewijs per post naar de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar krijgt de kentekencard dus niet direct mee. Daarom hoeft tot enige tijd na de overschrijving het kentekenbewijs niet getoond te worden bij staande houding door de politie. 

U kunt uw papieren kentekenbewijs niet omwisselen. Dit is ook niet verplicht vanaf 1 januari 2014. Uw papieren kentekenbewijs blijft gewoon geldig totdat vanwege een overschrijving of een andere reden een kentekencard wordt afgegeven voor het voertuig.Uitstel van de Oldtimer Maatregel? 


Compromis MRB-vrijstelling oldtimers zo goed als rond, afschaffen is voorkomen

 
Tot schrik van ons allen stond er in september jl. in het regeerakkoord van de huidige regering dat alle oldtimers MRB zouden moeten gaan betalen. Om daartegen effectief verweer te voeren is al snel een unieke ‘oldtimer alliantie’ gevormd door FEHAC, KNAC, BOVAG, ANWB, FOCWA en RAI Vereniging. Na ruim een half jaar strijd is het eindpunt nu in zicht.
Onder nadrukkelijk protest is de oldtimer alliantie akkoord gegaan met verhoging van de leeftijd voor volledige MRB-vrijstelling voor klassiekers van 25 naar 40 jaar. Voor benzineauto’s, motorfietsen en bedrijfsvoertuigen die nu ouder zijn dan 1987 kan er een kwarttarief worden aangevraagd, mits er in de wintermaanden niet mee wordt gereden.
Deze regeling wordt 25 april 2013 in de Tweede Kamer behandeld, en naar verwachting zo aangenomen.
 
De FEHAC heeft, samen met de alliantie partners, te vuur en te zwaard de belangen van alle oldtimer bezitters verdedigd. Enerzijds zijn we tevreden dat de originele dreiging – álle klassiekers volledig betalen – goeddeels is afgewend en de schade voor de meeste liefhebbers beperkt is. Tegelijkertijd betreuren we het dat de grens voor volledige MRB-vrijstelling algemeen naar 40 jaar gaat. De nu voorliggende regeling zal een aanzienlijk aantal oldtimer eigenaren treffen, grotendeels maar niet uitsluitend de dagelijkse rijders.
Maar een beter resultaat bleek in de huidige politieke realiteit niet haalbaar en langer verzet tegen de plannen zou uiteindelijk tot een nog slechtere uitkomst hebben geleid. De alliantie is absoluut niet blij met deze regeling, maar verzet zich er niet meer tegen.
Tegelijk spreken we onze waardering uit voor Staatssecretaris Weekers die de echte klassieker liefhebber en beschermer van het mobiele erfgoed heeft willen ontzien, en voor oud-minister de Jager die een bemiddelende rol heeft gespeeld.
 
Hoe ziet de nieuwe regeling er uit?
Elke oldtimer van veertig jaar en ouder is vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Klassieke voertuigen met een benzinemotor van bouwjaar 1987 of ouder, die nog geen 40 jaar zijn, betalen vanaf 1 januari aanstaande een kwarttarief motorrijtuigenbelasting (MRB) met een maximum van € 120,- per jaar.
Het is deze voertuigen niet toegestaan te rijden in de maanden december, januari en februari. Wie dat wel doet, moet alsnog het volle pond aan MRB betalen. Deze regeling geldt voor klassieke personenauto’s op benzine, motoren en bedrijfsvoertuigen.
Personenauto’s op diesel en LPG betalen sowieso tot 40 jaar oud de volledige MRB.

De nieuwe voorstellen, die de schatkist zo’n 125 miljoen gaan opleveren (28 miljoen minder dan oorspronkelijk gepland), zijn woensdagavond in een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Donderdag 25 april beslist de Tweede Kamer hierover. Invoering waarschijnlijk per 1-1-2014.
 
Overzicht gevolgen nieuwe regeling:
 

LeeftijdAuto BenzineAuto DieselAuto LPGMotorenBedrijfsauto's
Bouwjaar 1987 - 39 jaarKwarttariefVolledig tariefVolledig tariefKwarttariefKwarttarief
> 40 jaarVrijgesteldVrijgesteldVrijgesteldVrijgesteldVrijgesteld

 
Meer informatie volgt binnenkort.


Oldtimer lang niet zo vervuilend als PBL beweert.
In augustus 2012 publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving het rapport “Milieueffecten van Oldtimers”. In dit rapport werd berekend dat de Nederlandse oldtimers 1,5 miljard kilometers per jaar rijden en voor veel NOx en PM10 uitstoot zorgen. Een uitgebreide milieuzone, waarbij de oldtimer in elke bebouwde kom geweerd zou worden, zou de oplossing zijn.
FEHAC heeft samen met onafhankelijke deskundigen het PBL-rapport geanalyseerd en komt tot heel andere cijfers en conclusies:
·         De oldtimers rijden hooguit 1 miljard kilometers per jaar.
·         De NOx en PM10 uitstoot van oldtimers valt in het niet ten opzichte van het gehele wegverkeer (dus inclusief vrachtwagens, autobussen etc.). Het PBL bekijkt alleen de     personenwagens.
·         Het effect op de luchtkwaliteit is zeer gering. Er zijn slechts weinig knelpunten en het weren van oldtimers op deze knelpunten lost deze knelpunten niet op.
Het PBL heeft ten onrechte in zijn rapport het gebruik van een beperkte groep oldtimers, die dagelijks gebruikt worden, als norm gesteld voor alle oldtimers. Hierdoor gaat men uit van veel meer kilometers en bijbehorende vervuiling. Ook komt deze groep veel binnen de bebouwde kom. Het merendeel van de oldtimers wordt echter slechts recreatief gebruikt. Zij rijden veel minder kilometers. En dan meestal buiten de bebouwde kom (en hier bevinden zich niet de knelpunten van het NSL).
FEHAC betreurt de kwaliteit van het PBL-rapport. Mede door dit rapport is de MRB-vrijstelling ter discussie komen te staan.
Hierdoor bestaat er in de oldtimerwereld grote onzekerheid over de toekomst. Deze onzekerheid heeft al tot grote schade geleid bij de bedrijven die de liefhebbers helpen bij het in stand houden van het mobiel erfgoed. FEHAC verwacht met de gepubliceerde analyse van het PBL-rapport een positieve bijdrage te leveren aan de discussie rond de milieueffecten van oldtimers, en maakt zich met onze alliantiepartners BOVAG, RAI, FOCWA, KNAC en ANWB sterk om de MRB vrijstelling voor recreatief gebruik van oldtimers te handhaven.
FEHAC is geen voorstander van het gebruik van oldtimers als dagelijks vervoermiddel.
De volledige reactie van FEHAC kunt u vinden op www.fehac.nl.

RDW

Een kentekenbewijs voor een motorfiets Nieuwe regels maken invoer oudere voertuigen eenvoudiger De invoerkeuring van buiten Europa afkomstige voertuigen van voor 1998 is per 1 mei 2009 heel wat eenvoudiger geworden. Was er voorheen een zware individuele toela­tingskeuring op Test Centrum Lelystad noodzakelijk, nu is een keuring op basis van de veel eenvoudigere permanente eisen voldoende. Dat kan op de keuringsstations van de RDW. De kosten dalen hierdoor van € 600,- naar € 100,25. Onderzoek Als het bovenstaande op uw motorfiets van toepassing is, kunt u voor het verkrijgen van een Nederlands kenteken­ bewijs de motorfiets voor een onderzoek bij een RDW-keu­ringsstation aanbieden. Voor de reis van uw woonadres naar het keuringsstation en terug kunt u gebruik maken van een eendags kenteken. Een onderzoek zonder afspraak is iede­re ochtend mogelijk bij alle keuringsstations tussen 08.00 en 12.00 uur. Voor een onderzoek op andere tijden, is het maken van een afspraak noodzakelijk. Motorfiets invoeren uit Europese Unie Voor een motorfiets die eerder in een lidstaat van de Euro­pese Unie (EU) of de Europese Vrijhandels Associatie (EVA) geregistreerd is geweest, kunt u ook op eenvoudige wijze een Nederlands kentekenbewijs krijgen. Het onder­zoek vindt plaats op één van de RDW-keuringsstations. Daarbij wordt voornamelijk de voertuigidentiteit gecontroleerd. De controle op de technische staat van de motorfiets maakt normaalgesproken geen deel uit van de keuring. Als er bijzondere voorwaarden op het kentekenbewijs staan of de constructie van het voertuig is gewijzigd, dan zijn mo­gelijk wel aanvullende technische beoordelingen nodig voor afgifte van een Nederlands kentekenbewijs. De eer­dere registratie van het voertuig in een EU-lidstaat toont u aan met het kentekenbewijs uit het land waar de motorfiets vandaan komt. Invoer motorfiets niet afkomstig uit EU/EVA en geen verhuisgoed Voert u een motorfiets in van na 1997 en die niet eerder is geregistreerd in een EU-lidstaat, EVA-land, dan kunt u daarmee bij de RDW terecht voor een individuele toela­tingskeuring. Is de motorfiets niet gebouwd volgens een Nederlandse of Europese typegoedkeuring, dan moet worden aangetoond dat het voertuig voldoet aan de toela­tingseisen. Voldoet de motorfiets direct aan de eisen en zijn er geen aanvullende testen of herkeuringen noodzakelijk, dan kost de keuring u ongeveer een kleine zeshonderd euro. De keuringsafspraak wordt gemaakt bij de RDW, afdeling Individueel Keuren Speciaal te Zoetermeer. Wijziging motorfietsvermogen De invoering van de 25 kW grens voor motorfietsrijbewij­zen heeft een behoefte met zich meegebracht om het mo­torvermogen van motorfietsen, inclusief vermelding in het register, te kunnen wijzigen. Vanaf 1 augustus 2009 neemt de RDW keuringsaanvragen in behandeling van motorfiet­sen, waarbij het motorvermogen is aangepast. Het gaat daarbij voorlopig nog om een pilotproject. De keuring en de vermogensmeting worden uitgevoerd bij RDW Test Centrum Lelystad. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de RDW, afdeling Individueel Keuren Speciaal te Zoetermeer. Meer informatie? Heeft u na het lezen van deze tekst nog behoefte aan meer informatie, kijkt u dan op www.rdw.nl of bel met 0900 0739 (€ 0,10 per minuut) 


27-11-12 Tweede Kamer in de bres voor klassiekers 

De Tweede Kamer schiet mensen te hulp die een oldtimer als hobby hebben en er maar weinig in/op rijden. De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting moet voor die groep overeind blijven, stelde een ruime meerderheid van de Kamer dinsdag. SP-Kamerlid Farshad Bashir had daar een motie over ingediend. Het kabinet is van plan om oldtimers per 1 januari aan te slaan voor motorrijtuigenbelasting, maar moet nu van de Kamer gaan nadenken over manieren waarop het dagelijks gebruik wordt ontmoedigd. De KNMV heeft de afgelopen tijd in politiek Den Haag ervoor gepleit om de liefhebbers van oldtimers te ontzien.

Bron: ANWB motor, geplaatst op 21 nov 2012 -

Bron:KNMV


Import klassiekers ouder dan 30 jaar voortaan bij gespecialiseerde RDW stations. RDW en FEHAC werken samen aan het opzetten van een nieuwe aanpak voor de RDW klassieker keuringen. Met ingang van 1 februari 2013 zijn
vijf geselecteerde RDW stations aangewezen voor Import van klassieke voertuigen. Bij de aanpak van import(keuringen) hanteert de RDW steeds als leidraad het principe dat iedereen met elk voertuig bij elk RDW station terecht moet kunnen. Maar daar waar moderne voertuigen steeds meer op elkaar gaan lijken, wordt de technische kloof tussen moderne uniformiteit en mobiel erfgoed steeds groter. RDW en FEHAC hebben daarom afgesproken dat import van voertuigen ouder dan 30 jaar per 1 februari 2013 uitsluitend plaatsvindt bij vijf aangewezen RDW keuringstations. De RDW medewerkers op deze stations hebben specifieke kennis van klassiekers. RDW en FEHAC werken samen om deze kennis op peil te houden en waar nodig te verdiepen. Import(keuring) van klassieke voertuigen, ouder dan 30 jaar, vergt specialistische kennis die niet meer bij iedere keurmeester voorhanden is. Het gaat bijvoorbeeld om technische kennis die nodig is om de authenticiteit van onderdelen en documenten vast te stellen. Daarom is afgesproken dat vanaf 1 februari de keuring van voertuigen ouder dan 30 jaar uitsluitend verricht worden bij één van de vijf gespecialiseerde RDW stations: Amsterdam, Zwijndrecht, Arnhem, Veldhoven en Zwolle. Eigenaren van dergelijke voertuigen die via www.rdw.nl een afspraak maken, komen automatisch bij één van deze stations terecht. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een belangrijke wens van de FEHAC achterban, die zich nu verzekerd weet van keuringen toegespitst op klassiekers. Een unicum in Europa.
_____________________________________________________________________________________
Meer informatie mbt de FEHAC, klassiekers en mobiel erfgoed vindt u op de FEHAC website (www.FEHAC.nl.). Hebt u nog vragen of behoefte aan meer informatie, neemt u dan aub contact op met het FEHAC secretariaat via secretariaat@fehac.nl, of met Bert de Boer via pr@fehac.nl. Voor meer informatie mbt de RDW kunt u contact opnemen met persvoorlichter Hans van Geenhuizen, tel 079 345 82 61. E-mailen kan ook naar persvoorlichting@rdw.nl.Comments