Home‎ > ‎

1. bestuur

INFOPAGINA 
De bestuurssamenstelling is als volgt: 

Voorzitter:
Johan Prinsen 
Molstraat 69 
7701 JB Dedemsvaart
Tel: 0523-614620 
E-Mail adres: prinsenj@solcon.nl

Secretaris:
Cor Haasjes 
Mosselkreek 8 
8032 JA Zwolle
Tel: 06 2369 2370
E-Mail adres: cor.haasjes@gmail.com

Penningmeester, ledenadministratie (adreswijzigingen): 
Hilbrand Roffel 
Tapuitlaan 123. 
7905 CV Hoogeveen 
Tel: 0528-276110
E-Mail adres: famroffel@home.nl
Algemeen Bestuurslid en toerorganisatie:
Johan Roffelsen 
K.J.Blokstraat 11 
8384 ET Wilhelminaoord
Tel: 0521-382347. 
E-Mail adres: jbroffelsen@hetnet.nl 

Algemeen Bestuurslid en evenementenorganisatie:
contactpersoon evenementen.
Geert Koopman  
Schoolstraat 3.  
7931 PE  Fluitenberg
Tel: 0528 277740
E-Mail adres: gmkoopman@gmail.com  

IBANnr: NL50 INBG 0007914708 t.n.v. Vereniging Klassieke Motoren.

Advertenties: Kleine eenmalige advertenties zijn gratis, opgeven aan de redactie.
Grote advertenties voor een heel jaar, doorgeven aan de Penningmeester.

Bij beëindiging lidmaatschap, dit schriftelijk opgeven voor 1 december Voor ingezonden advertenties of artikelen die zijn geplaatst, aanvaardt de redactie geen enkele verantwoordelijkheid.

De vereniging van Klassieke Motoren is opgericht op 13 april 1984.
De VKM staat open voor diegene die een motor of scooter bezit die 40 jaar of ouder is.

Comments