Digitaal aanmelding formulier

De VKM staat open voor diegene die een motor of scooter bezit die 40 jaar of ouder is. De vereniging is opgericht in 1984 en heeft ondertussen ongeveer 200 leden. De regio is voornamelijk Noord Nederland tot en met een deel van Gelderland. De tourritten worden bijna wekelijks in deze omgeving georganiseerd. In de wintermaanden zijn er z.g. "praatavonden" in Hoogeveen.

De contributie is: (Zie onderstaande tabel)

Tevens moet hier het inschrijvingsgeld van € 2.25 bij opgeteld worden. Hiervoor ontvangt u driemaandelijks (1x per gezin) het clubblad. Overige informatie kunt u krijgen bij de secretaris: Cor Haasjes, Mosselkreek 8, 8032 JA Zwolle, tel: 038-453 25 22. Indien u lid wilt worden kunt u zich opgeven door onderstaande strook in te vullen en op te sturen naar de secretaris. Tevens dient u de contributie over te maken op IBAN-nr: NL50 INGB 0007914708 t.n.v. Vereniging Klassieke Motoren. Uw lidmaatschap wordt aan de redactie doorgegeven nadat de contributie is betaald. Veel plezier toegewenst bij de VKM.

Hieronder staat een digitaal formulier waar u zich kan aanmelden.